BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Aplikacja do projektu

Świętokrzyski Akcelerator Startu Zawodowego

Projekt

Świętokrzyski Akcelerator
Startu Zawodowego

Projekt „Świętokrzyski Akcelerator Startu Zawodowego” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin realizacji projektu: 01.03.2018-29.02.2020 r.


Główny cel Projektu:

Zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności społecznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego i podjęcie zatrudnienia dla 96 młodych osób w wieku od 19 do 29 lat, z woj. Świętokrzyskiego.

Wartość projektu:
1 516 899,46 zł

Dofinansowanie projektu:
1 483 804,49 zł

Planowane efekty projektu:
Głównym rezultatem projektu będzie:
• aktywizacja edukacyjna i podniesienie kwalifikacji przez 96 osób,
• podjęcie zatrudnienia przez 42 osoby bierne zawodowo,
• podjęcie zatrudnienia przez 1 osobę niepełnosprawną.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress